ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لناAfrique-Maghreb: Quelle Dynamique D'intégration Régionale?

المصدر: المجلة المغربية للتدقيق والتنمية
الناشر: محمد حركات
المؤلف الرئيسي: Lemqeddem, Hamid Ait (Author)
المجلد/العدد: ع49,50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 101 - 118
ISSN: 2035-1113
رقم MD: 1159107
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
LEADER 01606nam a22002057a 4500
001 1902243
041 |a fre 
044 |b المغرب 
100 |a Lemqeddem, Hamid Ait  |e Author  |9 423006 
245 |a Afrique-Maghreb:   |b Quelle Dynamique D'intégration Régionale? 
260 |b محمد حركات  |c 2020 
300 |a 101 - 118 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |d  Aujourd'hui, l'Afrique est devenue pour les investisseurs une destination de choix. Ces cinq dernières années, le continent a enregistré une hausse des investissements dans les secteurs non liés aux matières premières. En dépit de cette attractivité territoriale, le continent africain ne semble pas suffisamment s'inscrire dans une dynamique de regroupements régionaux. Les véritables mécanismes pour aboutir à des intégrations régionales compétitives n'ont pas encore été pensés dans une perspective de développement global. La question de l'intégration régionale se pose dans un contexte de mondialisation et de multi-partenariats, qui appellent à réfléchir à de nouvelles formes de régionalisation, permettant des intégrations dans les chaînes de valeurs régionales. 
653 |a العلاقات الإقليمية  |a النظم التكاملية  |a المغرب العربي  |a إفريقيا 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 010  |l 049,050  |m ع49,50  |o 1632  |s المجلة المغربية للتدقيق والتنمية  |t Moroccan Journal of Auditing and Development  |v 000  |x 2035-1113 
856 |u 1632-000-049,050-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1159107  |d 1159107